inapoi la pagina principala

Răsplata

TEXT CU MAJUSCULE
Vezi tot textul
pagina anterioara

Un tânăr foarte bogat căzuse greu bolnav.
Nici doctorii nici vrăjitorii şi nici învăţaţii din acele vremuri nu-i dădeau de leac.
- Doamne, ai milă de mine !... se ruga el. De mă vei scăpa din astea, îți voi răsplăti cu prisosinţă bunătatea ta !
Se întâmplă că tânărul se însănătoşi.
Intr-o dimineaţă, stând la fereastră, privea în grădinile sale sclipirea zăpezii, sub razele vii ale soarelui. In curte se vedeau magaziile încărcate cu bucate. In casă era cald şi linişte, iar din odăile vecine se auzeau vocile servitorilor care îi aşezau masa lui îmbelşugată cu toate bunătățile.
- Doamne cât de plăcută e viața !.... - zise el, Cum să răsplătesc eu bunătatea ta? Tu numai, m-ai scăpat de la moarte!... Iti voi dărui oricând din averile mele....
Dar nu apucă să isprăvească vorba şi un bătrân cu barba albă apăru înaintea lui şi-i zise:
- Ce va face Dumnezeu cu averile tale? Dar nu tot el ți le-a dat ? De sus, de la el, vin toate, dar acolo tu nu poți trimite nimic !.... Vino după mine !...
Tânărul se luă după bătrân. După ce ieşiră în oraş şi străbătură străzile cele mai frumoase,

pagina urmatoare
Povești recomandate:
Povestile prieteniei, Cristina Donovici si Alex Donovici Vezi cartea